18. května 2013 v odpoledních hodinách náhle zemřel, ve věku 57 let, mluvčí HzPD Milan Valach.

    Ve své vědecké činnosti se zabýval dějinami a teorií totality, morálními rozpory moderní společnosti

    a environmentální  etikou. Jeho osobní stránky budou pro budoucnost zachovány. Stanou se tak pro

    mnohé studnicí vědomostí a názorových postojů k nejrůznějším společenským otázkám,

    které Milan Valach komentoval a nabádal lidi, aby o nich přemýšleli.

    Ve svých dílech obhajuje potřebu ekonomických a politických změn ve společnosti směrem

     k ekonomické a přímé demokracii a v praxi tyto myšlenky propagoval pomocí Hnutí za Přímou Demokracii,

     jehož byl zakladatelem a až do své smrti mluvčím
PhDr. Milan Valach, PhD. *1956

vyučoval na Katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Je autorem  knihy "Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu."
Grimmus, Všeň, 2009 a mnoha odborných i populrazičních článků .

Je spolueditorem knihy "Totalitarismus ve 20. století: československé zkušenosti" , Masarykova univerzita, 2001, ISBN 80-210-2541-7.
Spolupracoval na Vizi rozvoje ČR do roku 2015.

Přednášel pro veřejnost o problémech, o nichž zde také píše.  Kontakt:

© 2009 - www.valach.info, kontaktní formulář