Brněnský 1. máj a zlovolná manipulace českých televizí

Vyšlo:  http://www.blisty.cz/art/58483.html

Brněnský první květen   se stal mimořádnou událostí v dějinách této země. Po létech apatie se občané   vzchopili k obraně  základních morálních hodnot   demokratické společnosti.  Proti asi čtyřem stovkám neonacistů se  postavil mnohonásobně větší počet těch, kteří se rozhodli jejich pochod zablokovat.  Podle odhadů se počet blokujících pohyboval mezi jedním až dvěma tisíci účastníků!   Na stránkách iniciativy  Brno blokuje (http://brnoblokuje.cz/ )    se objevily podpisy řady veřejně známých osobností, blokádu podporujících.   Iniciativa jasně deklarovala své  cíle (viz zde:  http://brnoblokuje.cz/?page_id=13 ), a to  zabránit šíření  strachu,  nenávisti a násilí.  Tento záměr je patrný nejen z programu DSSS, ale především z jejich celého dosavadního vystupování a je  neoddělitelně spojen s ultrapravicovou tradicí, k níž se tito lidé hlásí.   Jak o sobě uvedli sami organizátoři blokády, snažili se zabránit  šíření neonacismu.  To bylo prioritním cílem blokujících, vyjádřeným i na řadě přeškrtnutých hákových křížů, které drželi v rukou.  

A co bylo zvláště úžasné.  Na mnoha různých demonstracích, jichž jsem se dosud účastnil, převažovali  příliš mladí a příliš staří lidé. Střední věková generace  zůstávala doma. Nyní tomu bylo jinak. Účastnící demonstrace představovali v podstatě vzorek průměrného občana této země, a to jak svým věkovým složením, tak svým vzhledem a vystupováním.  Fotografie na titulní stránce iniciativy takto zachycuje věrně skutečnost, což mohu dosvědčit  jako očitý svědek (viz také např. zde: http://www.youtube.com/watch?v=cb_0aZpAxt4&NR=1 ).

O to více vyniká úspěch blokády, kde proti ultrapravicovým  extrémistům  stál v pěti či vícenásobné přesile národ,  v jehož zájmu tito  extrémisté údajně  pořádali svůj pochod.  Dostalo se jim tak morálního políčku, na který jen tak snadno nezapomenou.

Průměrný občan osvědčil  v osobách blokujících  podstatně větší inteligenci a historickou paměť, než   jakou  vykazují příslušníci ultrapravicového hnutí. Nenechal se zmást demagogickou záminkou DS-SS  spočívající v naplánování pochodu přes ulice, obývané z velké části romskou populací a odmítl zneužití romského problému k propagaci neonacismu.

Toto skutečně nebyla blokáda na podporu žádného  etnika,  ani proti jakémukoliv etniku. Toto byla blokáda proti rasismu, agresi a násilí!

Zdá se však, že tuto skutečnost přehlédli přítomní redaktoři televizních stanic.  Zvláště šokující je to u veřejnoprávní České televize, ale nepřijatelné je to i u televizí komerčních. Zpravodajství ČT vylíčilo  blokádu jako tradiční střet dvou extrémistických táborů, které se chtěly rvát.  Obrazový materiál, který je  vždy nejúčinnější formou sdělení, pak navíc sugeroval představu, že se jedná o blokádu tvořenou z velké části Romy – viz zde:  http://www.ct24.cz/regionalni/brno/122655-radikalove-prosli-brnem-stretum-policie-zabranila/  - a pokřik skupinky romských mladíků „Ulice jsou naše“.    

Není žádným tajemstvím, že velká část české populace má k romskému etniku negativní vztah.  Jestliže je zpravodajství podstatně významově zarámováno  obrazem, který nepravdivě ilustruje etnické složení blokujících ( viz k tomu také zde: http://kasparek.posterous.com/tri-lzi-a-myty-o-brnenske-blokade),  je vyznění takto postavené reportáže jednoznačné.  Ve svém faktickém důsledku se stává propagací ultrapravicového rasismu a pomáhá tak k šíření idejí DSSS.

V druhé rovině pak odrazuje většinového občana od účasti na podobných formách občanské aktivity.

Toto hrubé zkreslení celé blokády ve zpravodajství České televize vyvolalo vlnu hněvu, na kterou se pokusil  jeden z redaktorů odpovědět, podle mého názoru, klasickým alibistickým dopisem zde:  http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_9821 .

Avšak nic  nemůže ospravedlnit fakt výše uvedené  skandální manipulace divákem, ani to, že o skutečných cílech blokujících  nepadla v reportáži ani zmínka. Ani jeden z účastníků blokády, natož z jejich organizátorů nestál redaktorům za rozhovor.

Velmi kouzelný je komentář k reportáži: nenávistná hesla z obou stran.  Současně je ovšem slyšet skandování blokujících: Proti fašismu! Proti rasismu!  Toto jsou nenávistná hesla podle redaktorů České televize?!

Této neuvěřitelný, skandální přístup k odporu české veřejnosti proti neonacismu nesmí být přehlédnut.  Na stránkách iniciativy byl  již zveřejněn protestní dopis (viz zde:  http://blokada.viz.cz/index.php ) proti takto hrubě zmanipulované reportáži a podpisů pod ním rychle přibývá.   

Zatím to vypadá, že Česká televize, a obávám se, že i Prima a Nova, nestojí na straně občanů  bránících demokracii, ale spíše na straně autoritářství, agresivity a rasismu projevovaného členy DSSS.  

Ale celé vyznění akce přináší  ještě několik dalších poučení.  Demokracii mohou skutečně bránit jen aktivní občané.  Je to vyjádřené v heslu iniciativy, které znám v této formě:

„Aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří lidé nedělali nic!“

Druhé poučení je stejně důležité. Neřešení zvýšené kriminality a dalších forem sociální patologie v romské komunitě,  se stává vítanou propagandistickou záminkou neonacistů.  Růst jejich vlivu ve společnosti je  veřejným nebezpečím, a to pro nás pro všechny.

Pro to se stává krajně naléhavým:

1)Znovu a znovu připomínat zločiny nacismu a jeho pravou vražednou povahu.

2)Otevřeně, bez jakéhokoliv pokrytectví  hovořit  o romské kriminalitě  a dalších problémech v této komunitě se vyskytujících. Jejich řešení je naším společným zájmem. 

Pokud se Vám tento článek líbí, doporučte jej!

google facebook Digg delicious reddit furl mrwong topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme stumble upon myspace twitter

© 2009 - www.valach.info, kontaktní formulář