Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu.

Druhé vydání: Všeň, Grimmus 2009.  

 

Autor zkoumá krizové jevy současné kapitalistické společnosti a jejich zdroje. Na základě rozboru klíčových historických událostí nachází překvapivou shodu mezi krutostí  evropského kolonialismu, podstatou kapitalismu a nacistickou a komunistickou totalitou. Polemizuje s pojetím totalitní společnosti u H. Arendtové, stejně jako s její kritikou u F. Lyotarda.  V základech všech  těchto historických jevů objevuje stejné  ideové a hodnotové stereotypy, jež ukazuje jako ideový a emocionální výraz mocenské hierarchie. K pochopení této skutečnosti je ovšem nutné  vyrovnat se s vlastní totalitní zkušeností.  Zvláštní pozornost proto věnuje české verzi komunistického režimu. Odhaluje jeho podstatu,  příčiny pádu i nečekanou souvislost s následujícím vývojem ke kapitalismu v naší zemi.  Ten a jej provázející konzumní kultura jsou  v knize představeny jako logické pokračování vývoje systému komunistického.  Avšak i analýza názorů dnešních odpůrců konzumní společnosti, především z řad environmentálních  myslitelů,  ukazuje, že ani oni neopouštějí základní totalizující východiska evropské kultury, která se proto jako celek ocitá v krizi a je nucena čelit hrozbě nového fašismu. Řešení této krize spatřuje autor v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému i našeho myšlení.  

 

 Svět na předělu je zásadním příspěvkem do debaty o naší komunistické minulosti a jejímu dědictví. Čtenářům nabízí její převratnou až šokující interpretaci, která však otevírá cestu k překonání této historické zátěže.   

 

Kniha vychází k 20. výročí listopadových událostí roku 1989.

 

Druhé, podstatně přepracované a rozšířené vydání knihy vyšlo 16.11. 2009 v nakladatelství Grimmus.  


Knihu je možné si objednat zde:     http://www.grimmus.xf.cz/press/view.php?nazevclanku=svet-na-predelu&cisloclanku=2009060001 

a rovněž zde: : http://www.kosmas.cz/knihy/148806/svet-na-predelu/ 

 

Recenze viz zde:

1) http://www.denikreferendum.cz/clanek/tisk/710-nesem-vam-novinu-poslouchejte.

2) http://www.noveslovo.sk/c/10420/Svet_na_predele

3) http://www.literarky.cz/noveknihy/co-nas-zaujalo/2032-co-a-jak-v-protiproudu

4) http://www.blisty.cz/2010/4/9/art51977.html 

 

 

 

 

© 2009 - www.valach.info, kontaktní formulář