Vítězství!

Vyšlo v deníku Referendum 1.6. 2010  www.denikreferendum.cz

ČSSD  vyhrála volby, získala většinu, ale vládnout nebude.   Toto vítězství  je proto ve skutečnosti porážkou.  Příští čtyři roky zde budeme mít tvrdě pravicovou vládu prosazující zájmy bohatých na úkor  zájmů „chudých“.   A to vše  pod demagogickými hesly o nutnosti šetřit, kupodivu právě  jen na straně těch chudších, jako by toto byl jen jejich stát  a těch skutečně bohatých se to netýkalo. 

A přece, výsledek,  tragický   z hlediska zájmů všech  lidí neprivilegovaných ani mocí ani majetkem,  nazývám vítězstvím.    Sociální demokracie byla již dlouhou dobu  leklou rybou, samolibě zahleděnou sama do sebe,  měnící se  ve výtah k moci, který jen z marketingových důvodů využíval staré jméno.  Pod  touto nálepkou však již dávno nebyl žádný ideový obsah.  Obávám se, že staré  vedení  ČSSD ve skutečnosti pohrdalo i svými voliči. Což dokazuje i volební kampaň,  založená na slibech, co všechno jim  vítězná ČSSD dá, pokud vyhraje.   Typický volič  strany se tak jejímu vedení jevil spíše v podobě římské lůzy, volající po chlebu zdarma   a hrách v cirku.    Najmutí američtí „experti“ jen podtrhovali tuto skutečnost  a jejich pojetí kampaně ve formě osobní diskreditace protivníka  zdůrazňovalo   bezideovost této strany.

Ale možná to byl spíše sňatek s ďáblem,  který se vždy obrátí proti tomu, kdo do něj vstupuje.  ODS, využívající rovněž rad  amerických poradců, využila slabin takto postavené kampaně, a představila pasívního příjemce sociálních darů  od ČSSD, jako  typického reprezentanta lumpenproletariátu a temného podsvětí.  Proti ideové vyprázdněnosti a na osobních útocích postavené kampani ČSSD nastolila aktuální téma finanční krize, čímž ještě více   zdůraznila ideovou vyprahlost dosavadní sociální demokracie.

Na volebním výsledku se velkou měrou podílela i všechna mainstreamová média, včetně veřejnoprávních, propagující pravici a její ekonomické programy jako jedině možné řešení současné krize.  Na tomto obrazu se nemalou měrou podílejí i tzv. experti, vystupující v médiích a utvrzující posluchače a diváky  v tomto názoru.  Z dlouhodobého hlediska mají značnou zásluhu na úspěchu pravice v ideovém a kulturním boji o ovládnutí veřejného mínění  takové instituce, jakými jsou  Občanský institut, CEVRO Institut  (viz zde: http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/o+skole/cevro+institut+o+p+s/zakladatel/ ),   Ústav pro studium totalitních režimů a další. Vznik  ničeho  srovnatelného  sociální demokracie  neinicovala. 

Nyní  sklízí hořké plody vlastní pýchy.

Paternalismus, hlavní rys  jejího přístupu k veřejnosti, byl masově odmítnut především mladými voliči.  Jejich volební chování a životní postoje  slibují dosavadní ČSSD  chmurnou budoucnost.

Odstoupení předsedy  strany a kritika pojetí volební kampaně z úst některých místopředsedů  by mohl být  začátek nápravy všech dosavadních chyb.   Volební výsledek by však mohl být pochopen také jako výzva k posunu doprava.  Osud britské Labour party a německé   sociální    demokracie, by ale měl být důrazným varováním před  tímto příkladem.  Napravo je již poměrně velká tlačenice, nalevo není nic.

Společnost se  mění.  Paternalistická levice,  v níž si libují i mnozí levicově orientovaní intelektuálové, patří minulosti.  Pokud má mít levice úspěch, musí obnovit svůj původní étos jako nositelky emancipačního projektu, vize budoucnosti, v níž jsou  společné problémy řešeny společným úsilím svobodných, rovnoprávných a solidárních občanů. Čím  dále tím méně bude platit, dejte nám moc, my se pak o vás  postaráme.   Roste sebedůvěra lidí  a jejich přesvědčení, že se o sebe dokážou postarat sami.  Rozdíl mezi levicí a pravicí  pak  spočívá  v důrazu na to, jestli se má každý starat jen sám o sebe, pravice, nebo na společné a solidární úsilí  - levice.   Budoucnost proto patří levici neelitářské,  participativní. To jest levici, která bude podporovat všechny formy přímého rozhodování občanů o nich samých, a to od metod přímé demokracie v politice až, a především, po podporu všech forem kolektivního  podnikání, tj.  zaměstnaneckého vlastnictví podniků, v nichž tito zaměstnanci sami pracují.  

Sociální demokracie si téma  přímé demokracie nechala ukrást  stranou Věci veřejné, téma zaměstnanecké samosprávy vůbec nenastolila. 

Bylo by v duchu starého a nyní již nepoužitelného modelu paternalistického snažit se vnutit tato témata  občanům.  Tak jak se postupně mění společnost,  tak se zvolna bude objevovat a již se objevuje jejich volání  po rozšiřování  prostoru pro jejich vlastní aktivitu.  Autentická levice musí tuto snahu podporovat všude a vždy, kde se projeví   a v maximálně možné míře ji  i iniciovat.  Především ji však ideově a teoreticky ospravedlňovat a představovat jako cestu k řešení našich současných problémů, od ekonomických po korupční. „Nenechte o sobě rozhodovat, rozhodněte o sobě sami!“: to je heslo levice budoucnosti.

Pravice,  obhajující tradiční model společenské nerovnosti,  sem levici nemůže nikdy následovat.  Popřela by své vlastní základy.   Avšak může jednat v duchu zásady, nemůžeš-li něco  zastavit, postav se tomu do čela a veď to.  Samozřejmě tak, aby se vyčerpal samotný obsah tohoto úsilí  a  eliminovala se jeho nebezpečnost  pro současné mocné.  Podobně zachází strana VV s přímou demokracií, kde např. členové strany a registrovaní sympatizanti mohli přímým hlasováním  rozhodovat o kandidátech ve volbách (alespoň oficiálně, neoficiálně se mluví o prodeji pořadí na kandidátkách), avšak ti  současně museli podepsat závazek bezpodmínečné poslušnosti vedení strany, které této přímé kontrole zdola vystaveno není.

Současná faktická porážka ve volbách  se tak může stát vítězstvím, pokud bude pochopena jako výzva k radikální transformaci levice.  Pravice, která se nyní dostane k moci,  se zatím svou asociálností zdiskredituje a otevře prostor pro tuto novou levici. Bude jí ČSSD? 

Pokud sociální demokracie tuto šanci promarní, bude nutné takovou stranu  založit!

 

Pokud se Vám tento článek líbí, doporučte jej!

google facebook Digg delicious reddit furl mrwong topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme stumble upon myspace twitter

© 2009 - www.valach.info, kontaktní formulář